მიმდინარეობს განახლება

ანგარიშები 

 

საკადრო უზრუნველყოფა

 

ინფორმაცია დეპარტამენტის ფინანსური საქმიანობის შესახებ

  • საბიუჯეტო პარამეტრები და მათი ხარჯვა
  • სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა
  • განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები
  • მივლინების ხარჯები

 

 

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ  2014 წლის განმავლობაში სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ბალანსი 2014 წელი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების 2014 წლის გეგმა