აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2017 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2016 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2015 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2014 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2013 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2012 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2011წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში

(2010 წელს გაწერული მუშაობის შესახებ)