სიახლეები

კოლხეთის ცივილიზაციის ნიშნები თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე და შავი არქეოლოგიის პრევენცია

აფხაზეთის ტერიტორიაზე დღემდე კეთდება მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური აღმოჩენები, კერძოდ, სამურზაყანოს ტერიტორიაზე მიწათმოქმედებისას გლეხებმა გააკეთეს მოულოდნელი აღმოჩენები:

(more…)

for slider 4

29101512_1997624590558094_3161214337809383424_n

for slider 4

for slider 3

slide

for slider 3

for slider

4

for slider

for slide