სიახლეები

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში აფხაზეთში უგზო-უკვლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მშობლებთან და ომის ვეტერანებთან შეხვედრა მოეწყო

03„სამი ღვთაებრივი საუნჯე დაგვრჩა ჩვენ მამა-პაპათაგან: მამული, ენა, სარწმუნოება. თუ ამათ არ ვუპატრონეთ, რა კაცები ვიქნებით, რა პასუხს გავცემთ შთამომავლობას?…“

/წმინდა ილია მართალი/

(more…)

აფხაზეთიდან დევნილი მეფუტკრეების „სადემონსტრაციო საფუტკრის“ პრეზენტაცია გაიმართა

gachirvebis_resize

 

დღეს, 18 ოქტომბერს, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტის ორგანიზებით, გარდაბნის რაიონის სოფელ ვახტანგისში, სახელმწიფო ნაკრძალის მიმდებარე ტერიტორიაზე აფხაზეთიდან დევნილი მეფუტკრეების „სადემონსტრაციო საფუტკრის” პრეზენტაცია გაიმართა.

(more…)

კონკურსის პირველი ტურის შედეგები

 

ტესტი23

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად (ვაკანსია N17781 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის აპარატის უფროსი) კონკურსის პირველი ეტაპის (აპლიკაციების შეფასება/ გადარჩევა) შედეგები: იხილეთ სია

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი აცხადებს სტაჟიორთა მიღებას

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტი აცხადებს სტაჟიორთა მიღებას 3 ოქტომბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით, კანდიდატებმა დეპარტამენტში სტაჟირების გასავლელად უნდა წარმოადგინონ:

ა) პირადობის დამადასტურებული მოწომობის ასლი;

ბ)ცნობა უმაღესი საგანმანთლებლო დაწესებულებიდან  (სტუდენტის მოსწრების წიგნაკი ან/და ცნობა აკადემიური მიღწევის შესახებ) ან დიპლომის ასლი;

გ)ორი ფოტოსურათი (3×4) და CV.

დეპარტამენტში  სტაჟიორთა მიღება წარმოებს კონკურსის წესით, რომელიც ჩატარდება ორ ეტაპად:

ა)აპლიკაციების გადარჩევა;

ბ)გასაუბრება.

საბუთების მიღება წარმოებს შემდეგ მისამართზე:

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 17ა  (მეშვიდე სართული)
ტელეფონი: 2 22-12-05
09:00-18:00

 

 

2014 წლის 3 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომა გაიმართა

04

დღეს, 2014 წლის 3 ოქტომბერს,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  სხდომა გაიმართა. სხდომაზე სხვა საკითხებთან ერთად, განხილულ და დამკიცებულ იქნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის საზოგადოებრივი სამეთვალყურეო საბჭო.

(more…)