სიახლეები

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №165

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა) ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ.

(more…)

საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს დოკუმენტების მიღება კიდევ უფრო გაუმარტივდათ.

იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის დახმარებით, უცხოეთში მყოფ ადამიანებს შეუძლიათ ამა თუ იმ საბუთის მისაღებად საქართველოში მყოფ პირს გაუფორმოს მინდობილობა, ან საბუთის გასაცემად გამოხატონ თანხმობა.

(more…)

სიახლე საქართველოს კანონმდებლობაში

.საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონს  დაემატა მუხლი . 20/13  მუხლი 20/13 .

(more…)

აფხაზეთის ა.რ. იუსტიციის დეპარტამენტი სტუმრად სოხუმის უნივერსიტეტში

2011 წლის 17 მაისს სოხუმის უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში გაიმართა აფხაზეთის ა.რ. იუსტიციის დეპარტამენტის შეხვედრა სოხუმის უნივერსიტეტთან. ღონისძიება გახსნა უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა ჯონი აფაქიძემ. ღონისძიებას მიესალმა იუსტიციის დეპარტამენტის თავჯდომარის მოადგილე იგორ კოპალიანი.
(more…)

ოჯახების შეფასების ქულათა სისტემა იცვლება

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სოციალურად დაუცველ მრავალ ოჯახს ესტუმრა. ოჯახებში სტუმრობის მიზანი იმის დანახვა იყო, რამდენად რეალურად ასახავს შეფასების ქულათა სისტემა გაჭირვებული ადამიანების მდგომარეობას და მათ წინაშე მდგარ პრობლემებს.

(more…)