უფასო სამართლებრივი ხასიათის კონულტაციების გაწევას და შესაბამისი ორგანოებში წარსადგენად დოკუმენტაციის მომზადებაში ხელშეწყობა შემდეგ საკითხებზე:

 

– დევნილის სტატუსთან დაკავშირებით

– შრომითი სტაჟის დადგენა

– პირის გარდაცვლილად გამოცხადება

– ქორწინების ფაქტის დადგენა

– მხარდამჭერი სტატუსის მოპოვება და სხვა

 სამართლებრივი პრობლემატური საკითხები

 

შეავსეთ ფორმა და გამოგვიგზავნეთ შეტყობინება

თქვენი სახელი

თქვენი E-Mail (ელ-ფოსტა)

ტელეფონის ნომერი

თემა

შეტყობინება

მიაბი ფაილი

 

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზირი 17ე (მეცხრე სართული)

ელ-ფოსტა: justminabkhazia@gmail.com  justice@abkhazia.gov.ge

ტელეფონი: + 995 2-22-12-05