აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამუშაო გეგმა

LOGO_new

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის  სამუშაო გეგმა

(1.08.2018 – 31.12. 2018)

# I. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სხდომები

 

საკითხი შემსრულებელი შენიშვნა
აგვისტო
1.                     აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  სამედიცინო დახმარების გაწევის საკითხებზე გაფორმებული მემორანდუმების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2.                     ოკუპირებულ აფხაზეთში კულტურული მემკვიდრეობის მდგომარეობისა და მისი დაცვის ზოგიერთ   ღონისძიებათა შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
3.                     აფხაზეთიდან დევნილებისა და ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიდან საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხულ  აბიტურიენთა შესახებ (ერთიანი ეროვნული გამოცდების  შედეგები) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
4.                     სსიპ- აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სტაჟირების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის „ბიზნეს-ინკუბატორის”  მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
სექტემბერი
5.                     არზაყან ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის  სტიპენდიების მინიჭების  კომისიის ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
6.                     აკადემიკოს ილია ვეკუას სახელობის სტიპენდიის მინიჭების კომისიის  ინფორმაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
7.                     ინფორმაცია ოკუპირებულ გალის რაიონში მეცხოველეობისა და მეფუტკრეობის დარგში არსებული მდგომარეობისა   და რეაგირების მექანიზმის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

8.                    დევნილი სამოქალაქო საზოგადოების ინტეგრაციის საკითხები ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატი
9.                    ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგად განადგურებული ტყის აღდგენა-განაშიანების პროექტში აფხაზეთის მთავრობის მონაწილეობისა და პროექტის ფარგლებში აფხაზეთიდან დევნილების  დასაქმების შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი;

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

ოქტომბერი
10.                აფხაზეთის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარებით  უზრუნველყოფის პრიორიტეტების რეალიზაციის ძირითადი შედეგები და სრულყოფა-გაუმჯობესების ხედვები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
11.                აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2018 წლის  რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის  მიმოხილვა (9 თვის  შედეგები) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
12.                „აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 2019 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის შესახებ” აფხაზეთის კანონის პროექტის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო
13.                აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის მართლზომიერ მფლობალობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ფართებზე მონაცემების ამსახველი ონლაინ პროგრამის ფუნქციონირების შედეგების  შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი
14.                აფხაზეთის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებებისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრის აპარატის მიერ   2018  წლის  9 თვეში  გაწეული საქმიანობის შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ხელმძღვანელები  
ნოემბერი
15.                „ოკუპირებულ გალის რაიონის ტერიტორიაზე 2018 წელს ჩატარებული მცენარეთა დაცვითი და საპროფილაქტიკო-სამკურნალო ვეტერინარული ღონისძიებები: გამოწვევები და მიღებული შედეგები” აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვისა და

ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი

16.                გაეროს პროგრამაში – „ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა: 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი განვითარებისათვის”  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მონაწილეობის  მდგომარეობის  შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნების, გარემოს დაცვისა და ბუნებრვი რესურსების დეპარტამენტთან ერთად
17.                სხვადასხვა ორგანიზაციებთან დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმების მიმდენარეობის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი
18.                განათლების, კულტურისა და სპროტის მიმართულებით მოქმედი აფხაზეთის მთავრობის პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
დეკემბერი
19.                წარმატებული ახალგაზრდების მხარდაჭერის პროგრამის მიმდინარეობის შესახებ                         აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო
20.                საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ

საქართველოს სახელწიფო სტრატეგიის – “თანამშრომლობა ჩართულობის გზით” –

იმპლემენტაციის მიმართულებით სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობის მიერ 2018 წლის იანვარ – ნოემბერში გაწეული მუშაობის შესახებ.

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის დევნილთა საქმეების დეპარტამენტი და

სამეგრელო-ზემო

სვანეთის

წარმომადგენლობა

 

21.                გასვლითი სამედიცინო-პროფილაქტიკური გასინჯვების შედეგების შესახებ   

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
22.                  აფხაზეთიდან დევნილი და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე  მცხოვრები მოსახლეობის სამედიცინო  დახმარების   მდგომარეობა და მისი ეტაპობრივი დაუმჯობესების პერსპექტივები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო