ელისო გვასალია
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს  უფროსი

პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი