შეხვედრა სტუდენტებთან

mm

2019 წლის 17 აპრილს , სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტს შორის დადებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში, იუსტიციის დეპარტამენტში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებთან შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის მონაწილეებს მიესალმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის  თავმჯდომარე  იგორ კოპალიანი,რომელიც შეეხო დამსწრე მაგისტრანტთა იუსტიციის დეპარტამენტში სასწავლო პრაქტიკის გავლის მნიშვნელობას.

გადაწყდა, რომ  შემუშავდება  შესაბამისი გრაფიკი, რომლის მიხედვით სტუდენტები 2019 წლის 20 ივნისის ჩათვლით გაივლიან სასწავლო პრაქტიკას იუსტიციის დეპარტამენტში.

1