ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 04.01.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 06.01.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 09.01.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 18.01.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 25.01.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 02.02.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 10.02.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 13.03.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 22.03.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 29.03.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 22.05.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 12.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 14.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 23.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 28.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 29.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 30.06.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 05.07.2017

ოკუპირებული აფხაზეთი მასმედიაში 21.09.2017 

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 18.10.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 27.10.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 27.11.2017

ოკუპირებული  აფხაზეთი მასმედიაში 15.01.2018-25..01.2018