ანგარიში

2016 წლის 20 მაისიდან  2016 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენების (მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების) შესახებ

 

ანგარიში

2016 წლის 16 სექტემბრიდან 2016 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით აფხაზეთისოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენების (მათშორის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების) შესახებ

ანგარიში

2017 წლის 17 იანვრიდან 2017 წლის 31 მარტის  ჩათვლით აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენების (მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების) შესახებ

ანგარიში

ოკუპირებულ აფხაზეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევებისა და მათზე განხორციელებული რეაგირების შესახებ (2016 წლისა და 2017 წლის მარტის მდგომარებოთ)

 

2017 წლის  იანვრიდან 2017 წლის  დეკემბრის  ჩათვლით აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე მოვლენების (მათ შორის ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების) შესახებ