სტაჟიორებთან შეხვედრა აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტში

1

 მიმდინარე წლის 24 ნოემბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში  სტაჟირების დაწყებასთან დაკავშირებით მოეწყო შეხვედრა  სტაჟიორებთან.

 სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ შეტყობინება განთავსდა საჯარო სამსახურის ბიუროს ადმინისტრირებულ ვებ გვერდზე – hr.gov.ge.

განაცხადი გააკეთა 95 კანდიდატმა. გასაუბრების შედეგად სტაჟირების გავლის უფლება საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გათვალისწინებით მოიპოვა 8 კანდიდატმა. სტაჟირების გავლის კომისიამ სტაჟიორებს გააცნო დეპარტამენტის საქმიანობა,  ის საკანონმდებლო ბაზა, რითაც განისაზღვრება დეპარტამენტის საქმიანობის ძირითადი პრინციპები. სტაჟირების მიზანია აკადემიური განათლებისა და თეორიის დაკავშირება პრაქტიკასთან, უკეთ მომზადება მომავალი პროფესიული საქმიანობისათვის. სტაჟიორები აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტში 6 თვეს დაჰყოფენ. ისინი უშუალოდ ჩაერთვებიან დეპარტამენტის ყოველდღიურ საქმიანობაში.

2