1992
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის საკითხთან დაკავშირებით, 1992 წლის 26 ნოემბერი.
(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი, 1992-1993, ## 1-4, გვ. 84-85)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1992 წლის 17 დეკემბერი
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # # 1-4, 1992-1993, გვ

1993
♦ საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის ურთიერთობათა საკითხებზე საქართველოს პარლამენტში გამართული დისკუსიის გამო, 1993 წლის 23 თებერვალი.
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # # 1-4, 1992-1993, გვ. 361)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 24 თებერვალი.
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 1-4, 1992-1993, გვ. 364-365)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე მყოფი რუსეთის საჯარისო ნაწილების შესახებ, 1993 წლის 25 თებერვალი
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1993, ## 1-4, გვ. 362)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას, ევროპარლამენტს, მსოფლიოს ქვეყნების პარლამენტებს, რუსეთის ფედერაციის უზენაეს საბჭოს, 1993 წლის 17 მარტი
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 4-5, 1993, გვ.103-104)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება შეიარაღებული კონფლიქტის ზონაში
მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლისა და უსაფრთხოების დასაცავად
აუცილებელ ღონისძიებათა განხორციელების შესახებ, 1993 წლის 1 აპრილი
(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი, 1993, ## 5-8, გვ. 105-106)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას,
ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირს, ადამიანის უფლებათა დაცვის
საერთაშორისო ორგანიზაციებს, 1993 წლის 1 აპრილი
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, ## 5-8, 1993, გვ. 144-145)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზ ხალხს, 1993 წლის 22 აპრილი.
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, ## 5-8, 1993, გვ. 146-147)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის საჯარისო ნაწილების აფხაზეთის კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის თაობაზე, 1993 წლის 27 აპრილი.

(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი, 1993, # 5-8, გვ. 135-137)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკიდან რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების უმოკლეს ვადაში გაყვანის შესახებ, 1993 წლის 1 ივნისი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს გალის, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ბატონ ბორის ელცინს, რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს საბჭოს, 1993 წლის 24 ივნისი.
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 5-8, 1993, გვ. 550-551)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1993 წლის 27 სექტემბერი.

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, ## 9-12, 1993, გვ. 127)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა მსოფლიოს ყველა ქვეყნის პარლამენტებს, 1993 წლის 2 ოქტომბერი.

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 13, 1993, გვ. 234)

1994

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა გაეროს გენერალურ მდივანს ბატონ ბუტროს-ბუტროს გალის, ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის თათბირის თავმჯდომარეს ბატონ ბენიამინო ანდეატას, 1994 წლის 8 თებერვალი.

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 15, 1994, გვ. 92)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში აპარდეიდული და რასისტული საკანონმდებლო პრაქტიკის შესახებ, 1994 წლის 10 მარტი.
(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი, 1994, # 16, გვ. 24-29)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 24 მაისი
(საქართველოს პარლამენის უწყებები, # 18, 1994, გვ. 98-99)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 12 ოქტომბერი.
(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 21-22, 1994 წელი, გვ. 130-131)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1994 წლის 1 დეკემბერი

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, # 23-26, 1994 წელი, გვ. 9-10)

1995

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს შესახებ, 1995 წლის 24 თებერვალი.

(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი, 1995, ## 23-26, გვ. 79-81)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობაში აფხაზეთიდან არჩეული საქართველოს პარლამენტის წევრების შესახებ, 1995 წლის 14 ივნისი

(საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1995, # 27-30, გვ. 206-207)

♦საქართველოს რესპუბლიკის კანონი საქართველოს პარლამენტის არჩევნების შესახებ, 1995 წლის 1 სექტემბერი.
(გა­ზე­თი “სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა~, #117, 1995 წლის 7 სექ­ტემ­ბე­რი)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1995 წლის 25 ნოემბერი.
(გა­ზე­თი “სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა~, # 177, 1995 წლის 30 ნო­ემ­ბე­რი)

1996

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში კონფლიქტის მოწესრიგების ღონისძიებათა შესახებ,1996 წლის 17 აპრილი 1996.

(პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ველ­კ­ვი­რე­უ­ლი ჟურ­ნა­ლი, 1996, # 5-6, გვ. 56‑59)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის 1996 წლის 17 აპრილის დადგენილების შესრულების თაობაზე, 1996 წლის 2 ოქტომბერი.
(პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბე­ბი. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ველ­კ­ვი­რე­უ­ლი ჟურ­ნა­ლი, 1996, # 5-6, გვ. 56‑59)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სეპარატისტული რეჟიმის მიერ შექმნილი მძიმე ვითარებისა და უკანონო არჩევნების დანიშვნით გამოწვეული კრიზისული მდგომარეობის დაძლევის ღონისძიებათა შესახებ, 1996 წლის 2 ოქტომბერი.
(გა­ზე­თი ~სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა~, # 200, 1996 წლის 4 ოქ­ტომ­ბე­რი)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1996 წლის 26 ნოემბერი.
(პარლამენტის უწყებანი. საკანონმდებლო დამატება. # 29-30/5, 11 დეკემბერი 1996, გვ. 4)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ, 1996 წლის 25 დეკემბერი.
(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბა­ნი. სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო და­მა­ტე­ბა, 1997, # 1-2 (33-34/7), გვ. 2)

1997

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში დსთ–ს ეგიდით მყოფი რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების შემდგომი ყოფნის თაობაზე, 1997 წლის 30 მაისი.
(სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის უწ­ყე­ბა­ნი. სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო და­მა­ტე­ბა (კა­ნო­ნე­ბი), 1997, # 23-24, გვ. 2)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი, აფხაზეთის მოსახლეობისადმი, 1997 წლის 30 მაისი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

1998

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 6 მარტი.

(პარლამენტის უწყებანი. საკანონმდებლო დამატება, # 11-12, 14 მარტი 1998 წელი, გვ. 2)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 1 აპრილი.
(აფ­ხა­ზე­თის სა­კით­ხი ოფი­ცი­ა­ლურ დო­კუ­მენ­ტებ­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო, აღ­მას­რუ­ლებე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი. 1989-1999 წ. წ. ნა­წი­ლი I I. 1995-1999 წ. წ., ავტო­რე­ბი და სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გია: ვახ­ტანგ ყოლ­ბა­ია, თე­ი­მუ­რაზ ჭახ­რა­კია, რა­ფი­ელ გე­ლან­ტია, და­ვით ლა­ცუზ­ბა­ია, თბი­ლი­სი, 2000, გვ. 201)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 27 მაისი.
(პარლამენტის უწყებანი. საკანონმდებლო დამატება, # 23-24, 30 ივნისი 1998 წელი, გვ. 4 )

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1998 წლის 26 ივნისი.
(აფ­ხა­ზე­თის;სა­კით­ხიოფი­ცი­ა­ლურდო­კუ­მენ­ტებ­შისა­ქარ­თ­ვე­ლოსსა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო,აღ­მას­რუ­ლებე­ლიხე­ლი­სუფ­ლე­ბასა­ერ­თა­შო­რი­სოორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი.1989-1999წ.წ.ნა­წი­ლი 1995-1999წ.წ.,ავტო­რე­ბიდასა­რე­დაქ­ციოკო­ლე­გია:ვახ­ტანგ ყოლ­ბა­ია,თე­ი­მუ­რაზჭახ­რა­კია,რა­ფი­ელ გე­ლან­ტია,და­ვით ლა­ცუზ­ბა­ია,&თბი­ლი­სი, 2000,გვ. 224-225)

1999

საქართველოს პარლამენტის  განცხადება.

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 5 მარტი.
(აფ­ხა­ზე­თის სა­კით­ხი ოფი­ცი­ა­ლურ დო­კუ­მენ­ტებ­ში. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­კა­ნონ­მ­დებ­ლო, აღ­მას­რუ­ლებე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი. 1989-1999 წ. წ. ნა­წი­ლი I I. 1995-1999 წ. წ., ავტო­რე­ბი და სა­რე­დაქ­ციო კო­ლე­გია: ვახ­ტანგ ყოლ­ბა­ია, თე­ი­მუ­რაზ ჭახ­რა­კია, რა­ფი­ელ გე­ლან­ტია, და­ვით ლა­ცუზ­ბა­ია,თბი­ლი­სი, 2000, გვ. 280-281)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ, 1999 წლის 20 ნოემბერი.
(გა­ზე­თი “სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა~, # 316-317, 1999 წლის 21 ნო­ემ­ბე­რი)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 1999 წლის 24 დეკემბერი.

(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

2001

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება სოხუმის სეპარატისტული რეჟიმის მიერ 2001 წლის 10 მარტისათვის დაგეგმილი არჩევნების შესახებ, 2001 წლის 2 მარტი.
(wwwParliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ ეუთოს 1999 წლის სტამბოლის ერთობლივი განცხადების შეუსრულებლობის თაობაზე, 2001 წლის 18 ივლისი.
(გა­ზე­თი ~აფ­ხა­ზე­თის ხმა~, # 29, 2001 წლის 20 ივ­ლი­სი)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება აფხაზეთის კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი მოწესრიგების უზრუნველსაყოფად გადამჭრელი ზომების მიღების აუცილებლობის შესახებ, 2001 წლის 27 სექტემბერი.
(wwwParliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2001 წლის 27 სექტემბერი.
(საქართველოსპარლამენტის არქივი)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე შექმნილ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, 2001 წლის 11 ოქტომბერი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება რფ სახელმწიფო დუმის 2001 წლის 11 ოქტომბრის განცხადების თაობაზე, 2001 წლის 12 ოქტომბერი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

2002
♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 28 თებერვალი.
(www.parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში სახელმწიფო ქონების და ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კერძო საკუთრების უკანონოდ გასხვისების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი.
თბილისი, 2002 წლის 20 მარტი(გა­ზე­თი “სა­ქარ­თ­ვე­ლოს რეს­პუბ­ლი­კა~, # 69, 2002 წლის 22 მარ­ტი)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში არსებული ვითარების შესახებ, 2002 წლის 20 მარტი.
(გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“, # 69, 2002 წლის 22 მარტი)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2002 წლის 20 მარტი.
(გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“, # 68, 2002 წლის 21 მარტი)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის დაბომბვის ფაქტთან დაკავშირებით, 2002 წლის 26 აგვისტო.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

2003
♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება, 2003 წლის 30 იანვარი.
(www.parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება აფხაზეთში გაეროს წესდების VII თავის ამოქმედების უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შესახებ, 2003 წლის 16 ივლისი.
(www.parliament.ge)

2004
♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება 1992 წლის არჩევნების შედეგად აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან არჩეულ საქართველოს საქართველოს პარლამენტის წევრთა უფლებამოსილების არცნობის შესახებ, 2004 წლის 10 აგვისტო.
(საქართველოსპარლამენტის არქივი)

2005

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ბაზების შესახებ
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებულ კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილი ვითარებისა და სამშვიდობო ოპერაციების მიმდინარეობის შესახებ, 2005 წლის 11 ოქტომბერი.
(www.Parliament.ge)

2006
♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული სამშვიდობო ძალების შესახებ, 2006 წლის 18 ივლისი.
(www.Parliament.ge)

2008
♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მიმდინარე წლის 6 მარტს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით, 2008 წლის 14 მარტი.
(www.Parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის მიმართვა საერთაშორისო თანამეგობრობისადმი, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტებისადმი, 2008 წლის 11 ივლისი.
(www.Parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ, 2008 წლის 28 აგვისტო.
(www.Parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის დადგენილება საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 2 ოქტომბრის № 476 ბრძანებულებით გაგრძელებული საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადის გაგრძელებაზე თანხმობის მიცემის თაობაზე, 2008 წლის 16 ოქტომბერი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)

♦საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, 2008 წლის 23 ოქტომბერი.
(www.Parliament.ge)

♦საქართველოს პარლამენტის განცხადება რუსეთის ფედერაციის მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფაქტების თაობაზე, 2008 წლის 23 ოქტომბერი.
(საქართველოს პარლამენტის არქივი)