ხათუნა დეკანოიძე

ბუღალტერი

 მესამე რანგის პირველი კატეგორის უფროსი სპეციალისტი