ირაკლი კალანდია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

kalandia1

 

 

 

 

 

ნინო მოდებაძე
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

ნინო მოდებაძე დაიბადა 1987 წლის 20 აგვისტოს ქ.თბილისში. 2004 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის საერო სკოლა „ოაზისი“ და ამავე წელს ჩაერიცხა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის „იურიდიულ-ეკონომიკურ“ ფაკულტეზე, დაამთავრა 2007 წელს სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის ხარისხით.
2009 წელს გაიარა სტაჟირება ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ კოლეგიაში , ამავე წელს გაიარა სტაჟირება გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტის იურიდიულ განყოფილებაში.
2010 წლის მარტში დაინიშნა სატყეო დეპარტამენტის იურიდიულ განყოფილებაში უფროს სპეციალისტად.
ფლობს ინგლისურს.
ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.

მაია შამუგია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

მაია შამუგია დაიბადა საქართველოში, ქ. გალში 1977 წლის 6 აგვისტოს.
განათლება: 1993 წ. დაამთავრა ქ. გალის №1 საშუალო სკოლა. 1993-1997წ. წარჩინებით დაამთავრა თ.ს.უ სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი „სამართალმცოდნეობის“ სპეციალობით. 1999-2007 წლებში მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებზე.
საკლასო ჩინი -პოლიციის კაპიტანი.
2010 წელს დაინიშნა იუსტიციის დეპარტამენტის სამართლებრივი ექსპერტიზის  განყოფილების მთავარ სპეციალისტად.
ფლობს ქართულს და რუსულს. გავლილი აქვს კომპიუტერის შემსწავლელი კურსი.
მშობლები:  მამა-ვალერი შამუგია.
დედა-იანვარა ქობალია.
ძმა-ედიშერ შამუგია.

ხატია მესხია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

 xatia

   ხატია გრიგორის ასული მესხია დაიბადა 1990 წლის 15 მაისს ქალაქ თბილისში, 1996 წლიდან 2007 წლამდე სწავლობდა ქალაქ თბილისის 140-ე საჯარო სკოლაში, რომლის სრული კურსიც დაამთავრა წარჩინებით. 2008-2012 წლებში კი სწავლა გააგრძელა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტში, სპეციალობით სამართალმცოდნეობაზე. სტუდენტობის პერიოდში (2008-2009) წლებში იყო სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი.
სტუდენტური თვითმართველობის პრეზიდენტად ყოფნის პერიოდში იგი აქტიურ მუშაობას ეწეოდა საუნივერსიტეტო საქმეებში, იყო არა ერთი კონფერენციის მონაწილე.
იგი მონაწილეობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მე-2 საერთაშორისო კონფერენციაში, თემაზე ,,თავისუფალი საინვენსტიციო გარემო საქართველოში, ინვესტიცია და ინვესტიციის სამართლებრივი სფერო’’, ასევე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გამართულ ეკონომიკური კონფერენციაში თემაზე-,,სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში’’და შიდა საუნივერსიტეტო კონფერენცია თემაზე ,,რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაცია’’
ასევე მისი ავტორობითაა გადაღებული ოკუპაციის თემაზე დოკუმენტური ფილმი ,,დუმილი არ შეიძლება’’.
მას გავლილი აქვს კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგ კურსები საჯარო მოხელეებისათვის:
1. კონსულტაციისა და ტრეინიგგის ცენტრი (ცტც).
2. ჯიპა, ადამიანური რესურსების მართვა, პიარი და მენეჯმენტი, ლიდერი და ლიდერობა, კონფლიქტოლოგია,
3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- სამართლის კლინიკის ტრენერი.
4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი – ლიდერი და ლიდერობა.
ხატია მესხია 2011 წლის იანვრიდან 2012 წლის ივლისამდე სტაჟირებას გადიოდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოში, ხოლო ამავე წელს სტაჟირება გაიარა, ქალაქ თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ პროექტში-თბილისელების ადვოკატი, რომლის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენდა იურიდიული კონსულტაციების გაწევა და სასამართლოში წარმომადგენლობა მოქალაქეთათვის.
2012 წლის თებერვლიდან იყი აფხაზეთისა და ცხინვალის წარმომადგენლობითი ორგანოს საინიციატივო საბჭოს პრეს-სამსახური, რომლის ამოცანას წარმოადგენდა საზოგადოებასთან ურთიერთობა, ორგანიზაციის გეგმების, იდეების, მიზნებისა და საქმიანობის პრესისთვის მიწოდება და თანამშრომლობა.
ახალგაზრდა იურისტმა, ხატია მესხიამ სამსახურეობრივი საქმიანობა გააგრძელა კერძო კომპანია,, თქვენი სახლის’’ იურისტად, რომლის საქმიანობას შეადგენდა სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, სასამართლო წარმომადგენლობა დაცვის მხარეთა მიერ მოუწესრიგებლობის შემთხვევაში კომპანიის უზრუნველყოფა სამართლებრივ საკითხებში და მისი ინტერესების დაცვა სამართლებრივ ასპექტში.
2013 წლის 1 ნოემბრიდან დღემდე მუშაობს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტად.
უცხო ენები: რუსული(საშუალოდ); ინგლისური (კარგად).
ჰყავს მეუღლე