ირაკლი კალანდია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

kalandia1

 

 

 

 

 

ნინო მოდებაძე
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

მაია შამუგია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ხატია მესხია
სამართალშემოქმედების სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების

მესამე რანგის

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 xatia