გიორგი პარკაია

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

parkaia

 

 

 

 

 

 

ვიტალი კიკნაველიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების

მესამე რანგის

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ხატია მესხია
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების

მესამე რანგის

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 xatia