გიორგი პარკაია

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

 

 

 

ვიტალი კიკნაველიძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების

მესამე რანგის

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 

 

ხატია მესხია
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართლებრივი დახმარების განყოფილების

მესამე რანგის

მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი