ირაკლი კალანდია
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

kalandia1

 

 

 

 

 

მაია შამუგია

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

PENTAX Image

ნინო მოდებაძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ninoModebadze