ალექსანდრე ფარფალია

თავმჯდომარის მთავარი მრჩეველი