კონკურსი იუსტიციის დეპარტამენტში

20190121_121219

აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტში დასრულდა ადმინისტრაციის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის განყოფილების მესამე რანგი-მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდის  მეშვეობით გამოცხადებული კონკურსი.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი წარმოადგინა 25 (ოცდახუთი) კანდიდატმა, რომელთაგან საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად, კონკურსის მეორე ეტაპზე –  (ტესტირება)  გადასვლის უფლება მოიპოვა 13 (ცამეტი) კანდიდატმა.

კონკურსში მეორე ეტაპის (ტესტირება) გადასალახად გამოცხადდა   3 (სამი)   კანდიდატი.    ტესტების პასუხების შეფასების შედეგად გაირკვა, რომ  კონკურსის მეორე ეტაპი  წარმატებით გადალახა ერთმა  კანდიდატმა რითაც  მოიპოვა კონკურსის მესამე ეტაპზე-გასაუბრებაზე გადასვლის უფლება.

კონკურსის მე-2 ეტაპის (ტესტირების) შეფასების ქულებისა და მე-3 ეტაპის (გასაუბრება) შედეგების  გათვალისწინებით,  ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატი.

20190115_124257 20190115_132739