კონკურსის შედეგები

ტესტი234

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად ჩატარებული (ვაკანსია N17781 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის აპარატის უფროსი) კონკურსის მეორე ეტაპის (ტესტირების) შედეგები: იხილეთ სია