სოფიო ადეიშვილი
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

 

 

 

 

მალვინა ლოლუა

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 

 

 

ეკატერინე კოპალიანი

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი