სოფიო ადეიშვილი
ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების უფროსი პირველი რანგის მეორე კატეგორია

მალვინა ლოლუა

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

მალვინა

ეკატერინე კოპალიანი

ადმინისტრაციის საქმისწარმოების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

eka-kopaliani