სოფიო ადეიშვილი
კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

მაია შენგელია

კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

მალვინა ლოლუა

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

მალვინა

ეკატერინე კოპალიანი

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

eka-kopaliani