სოფიო ადეიშვილი
კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

მაია შენგელია
კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი


მაია ამირანის ასული შენგელია დაიბადა 1973 წლის 11 დეკემბერს ქ. სოხუმში. დაამთავრა 1991 წელს ქ. სოხუმის მე-5 საშუალო სკოლა.
1994-1999წ. დაამთავრა ქ. თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის ჰუმანიტარუი ინსტიტუტი.
2003 წელს დაინიშნა აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინისტროს მთავარ სპეციალისტად.
2004 წელს დაინიშნა აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის სამინისტროს კანცელარიის უფროსად.
2004 წელს აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით მიენიჭა
მეორე კლასის იურისტის სპეციალური წოდება.
2005 წელს დაინიშნა აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის ხელისუფლებასთან ურთიერთობისა და სამართალშემოქმედების სამმართველოს მრჩევლად.
2006 წელს გადაყვანილ იქნა აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის ნორმატიული აქტების რეგისტრაციისა და სისტემატიზაციის განყოფილების მრჩევლად.
2010 წელს გადაყვანილ იქნა აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის კადრებისა და საქმისწარმოების მთავარ სპეციალისტად.
2010 წლიდან მუშაობს აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად.
ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

ეკატერინე კოპალიანი
მთავარი სპეციალისტი

eka-kopaliani

ეკატერინე ტარიელის ასული კოპალიანი დაიბადა 1976 წლის 17 იანვარს ქ. სოხუმში.
1993 წელს დაამთავრა ქ.სოხუმის მე-14 საშუალო სკოლა.
1994 წელს ჩაერიცხა ქ.მოსკოვის ეკონომიკის პოლიტიკისა და სამართლის ინსტიტუტში სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე.
1997-2001წლებში სწავლობდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე.
სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის მიერ მიენიჭა იურისტის კვალიფიკაცია.
2003 წელს ჩაერიცხა თ.წერეთლის სახელმწიფო და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.
2007 წელს ჩაერიცხა გ.რობაქიძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურაში.
2006-2007 წლებში მუშაობდა სასჯელაღსრულების დეპარტამენტში
2007-2008 წლებში გაიარა პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორის სასწავლო კურსი შემდეგ პროგრამებში Windows xp, Internet, Ms Word 2003, Ms Exel 2003.
2009 წლიდან მუშაობს აფხაზეთის იუსტიციის დეპარტამენტში.
ფლობს ენებს: ქართულს(სრულყოფილად) რუსულს(სრულყოფილად) და ინგლისურს(კარგად).
გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები თემაზე: ,,რეციდივის პრობლემები კრიმინოლოგიაში“ და ,,რეციდივის იურიდიული შეფასება კრიმინოლოგიაში» ჟურნალ „სამართალში“ და „ადამიანი და კონსტიტუციაში“.