ეკატერინე გვასალია
დეპარტამენტის თავმჯდომარის თანაშემწე