ბიომეტრული პასპორტი

ბიომეტრიული პასპორტი არის დოკუმენტი, რომელსაც ჩვეულებრივი პასპორტისაგან განსხვავებით დამატებული აქვს ელექტრონული მატარებელი; მასზე დატანილია  პიროვნების პერსონალური მონაცემები,  ელექტრონული ფოტოსურათი და თითის ანაბეჭდები.

ბიომეტრიული პასპორტი ყველაზე მაღალტექნოლოგიური და გაყალბებისაგან დაცული სამგზავრო დოკუმენტია;

საქართველოში ბიომეტრიული პასპორტების შემოღება საშუალებას მოგვცემს პირველ ეტაპზე ევროკავშირთან გამარტივდეს სავიზო რეჟიმი;
ბიომეტრული პასპორტის ფლობელები უახლეს მომავალში გამარტივებულად გადაკვეთენ სხვადასხვა ქვეყნების საზღვრებს.
ბიომეტრიული პასპორტების გაცემის სისტემაზე გადასვლით, მნიშვნელოვნად გაიზრდება საქართველოს მიერ გაცემული დოკუმენტების სანდოობის ხარისხი.  
– ბიომეტრიული პასპორტი 10 წლის ვადით გაიცემა.
 – ბიომეტრიული პასპორტის ღირებულება 100