აფხაზეთის სულიერი მემკვიდრეობა-ქართული სალოცავები

2 მაისს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ოფისში გაიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსა და აფხაზეთის ა/რ იუსტიციის დეპარტამენტის ერთობლივი ღონისძიება თემაზე “აფხაზეთის სულიერი მემკვიდრეობა-ქართული სალოცავები”.

ძირითადი მომხსენებელი პაატა კაკულია

თემა: თანამედროვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართული მატერიალური კულტურის ძეგლების დაცვის სამართლებლივი ასპექტები.

  1. თემა: აფხაზთა რელიგიური რწმენანი, ტრადიციები,რიტუალები, ადათ-წესები საარხივო მასალების მიხედვით.
    მომხსენებელი:ნანა ქარდავა.
  2. თემა: შუა საუკუნეების აფხაზეთის წერილობითი კულტურა.  მომხსენებელი:-სოხუმის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი ,პროფესორი ლია ახალაძე.
  3. თემა: აფხაზეთის ხუროთმოძღვრება. მომხსენებელი:გიორგი პატაშური. ძეგლთა დაცვის სააგენტოს მონიტორინგის თანამშრომელი.