1989
აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ქ. სოხუმში თსუ–ს ფილიალის შექმნის უკანონო ცდების მიზეზით აფხაზეთის ასსრ–ის ეროვნებათშორისი ურთიერთობის არსებითი გამწვავების შესახებ, 1989 წლის 15 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ ქალაქებში სოხუმში, ოჩამჩირეში და გულრიფშის რაიონში კომენდანტის საათის დაცვით საგანგებო მდგომარეობის შემოღების შესახებ, 1989 წლის 16 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზეთის ასსრ მთელ ტერიტორიაზე მოქალაქეთა ქცევის საგანგებო წესის შემოღების შესახებ, 1989 წლის 18 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება ავტონომიურ რესპუბლიკაში ერთაშორისი კონფლიქტის გარემოებებისა და მიზეზების გამომძიებელი კომისიის შექმნის შესახებ, 1989 წლის 31 ივლისი.

საქართველოს კომპარტიის აფხაზეთის საოლქო კომიტეტის, აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის, აფხაზეთის ასსრ მინისტრთა საბჭოს დადგენილება აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შესახებ, 1989 წლის 10 ოქტომბერი.

აფხაზური ენის განვითარების სახელმწიფო პროგრამა, 1989 წლის 10 ოქტომბერი.

1990

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს დეპუტატთა ჯგუფის წინადადება აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს მოწვევის შესახებ, 1990 წლის 26 ივნისი.

1991

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს მიერ 1991 წლის 29 იანვარს მიღებული ზოგიეთი კანონისა და დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 7 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და აფხაზეთის მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 7 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1991 წლის თებერვლის დადგენილების შესახებ, 1991 წლის 13 თებერვალი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის შინაგანი ჯარის–ეროვნული გვარდიის შექმნის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის კანონის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება სსრკ გენერალური პროკურორის ამხ. ნ. ს. ტრუბინისადმი მიმართვის თაობაზე, 1991 წლის 2 ივლისი.

მიმართვა აფხაზეთის მოსახლეობისადმი აფხაზეთში 1989 წლის 15–16 ივლისს მომხდარი ტრაგიკული მოვლენების ორი წლისთავის წინ, 1991 წლის 9 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმისა და მინისტრთა საბჭოს განცხადება, 1991 წლის 16 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 20 ივლისი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკაში ფულად–საკრედიტო რეგულირების შესახებ და სხვა საქართველოს რესპუბლიკის კანონების თაობაზე, 1991 წლის 30 აგვისტო.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება საქართველოს რესპუბლიკის განათლების სამინისტროს ზოგიერთი აქტის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სუვერენიტეტის ეკონომიკური საფუძვლების უზრუნველყოფის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის რესპუბლიკური საბაჟო სამსახურის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 27 სექტემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთში სამობილიზაციო რეზერვების მდგომარეობისა და ნამდვილ სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის შექმნის შესახებ, 1991 წლის 27 ნოემბერი.

აფხაზეთის ასსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ნაწილების, სასაზღვრო და სხვა ძალების დაწესებულებათა დისლოკაციისა და მათი ფუნქციონირების წესებში ცვლილებათა შეტანის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი.

აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის დადგენილება აფხაზეთის უმარლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან აფხაზეთის ტერიტორიაზე დისლოცირებული სამხედრო და მილიციის ნაწილების საქმიანობის კოოდინაციის დროებითი საბჭოს შექმნის შესახებ, 1991 წლის 29 დეკემბერი.