აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს ვებგვერდი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს საქმიანობით დაინტერესებულ პირთათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მიზნით უზრუნველყოფილ იქნა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს ვებგვერდის(www.abkhaziasarchive.gov.ge) გახსნა.

  საიტზე განთავსდება ინფორმაციები აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება – აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს  ისტორიის,ფუნქციების, არქივისსაინფორმაციო (სოციალურ-უფლებრივი სახიათის ცნობების გაცემასთან დაკავშირებით) დასხვა სახის მომსახურების თაობაზე. ამასთან უზრუნველყოფილ იქნება  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სხვა სიახლეების  განთავსება.