აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის საქვეუწყებო დაწესებულება –აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის არქივის სამმართველო

დავით თუნგია

არქივის სამმართველოს უფროსი

 

სვეტლანა ხუბულავა

არქივის სამმართველოს უფროსის მოადგილე