ადმინისტრაციის  უფროსი

xazalia                       Curriculum Vitae (CV)

                  ავთანდილ ხაზალია

დაბადების თარიღი        1954 წლის 26 აგვისტო

დაბადების ადგილი        საქართველო, აფხაზეთი, ქ.გალი

ოჯახური მდგომარეობა      დაოჯახებული, მეუღლე და ორი შვილი

 

დროებითი საცხოვრებელი ადგილი             ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, მე-6 კვარტალი, კორპუსი N32  , ბინა N50

მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი                ქ.სოხუმი, წერეთლის ქუჩა N15

იძულებით გადაადგილებამდე

                                                         

განათლება                              

1975-1980 წწ. ქ. ოდესის ი.მეჩნიკოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი;

1980-1985 წ. ქ. ოდესის ი.მეჩნიკოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურა კონსტიტუციური და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალობით

სამეცნიერო ხარისხი, წოდება  

1985 წ. საკანდიდატო დისერტაცია, იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეციალობა „სამართალმცოდნეობა“

1988 წ. დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება;

2006 წ. პროფესორი;

2002 წ. იუსტიციის პოლკოვნიკის სამხედრო წოდება.

სამუშაო გამოცდილება            

1982 წ. – აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტის სამართალმცოდნეობის კათედრის მასწავლებელი.

1983 წ. აფხაზეთის ა. მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სასწავლო დარგში, ამავე დროს სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კათედრის მასწავლებელი.

1988 წ. დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი, ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტის სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კათედრა.

1989 წ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭო, აღმასრულებელ და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მუშაობის განყოფილების გამგის მოადგილე.

1992 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკუტეტის სახელმწიფო და ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის დოცენტი.

1993-1998 წწ. – აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სამხედრო მოსამართლე.

1998–2000 წწ.- ქ. სანკტ–პეტერბურგის რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან არსებული სახელმწიფო სამსახურისა და მართვის აკადემია, იურიდიული ფაკულტეტის ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის დოცენტი, სასწავლო–მეთოდოლოგიური კომისიის თავმჯდომარე, ქ. სანკტ–პეტერბურგის საერთაშორისო ადვოკატთა კოლეგიის წევრი- ადვოკატი.

2000-2006 წწ. – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის დოცენტი, დეკანის მოადგილე.

2004–2008 წწ. საქართველოში არსებული მოსკოვის ეკონომიკის, სტატისტიკისა და ინფორმატიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობის მეცნიერ–კონსულტანტი.

2005-2008 წწ. თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, აკადემიური და სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

2005-2009 წწ. ქ. თბილისში საადვოკატო საქმიანობა.

2008–2011 წწ. დ.გურამიშვილის სახელობის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის „იბერია“–ს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი.

2010–2012 წწ. თბილისის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლის მიმართულების ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი.

2014-2016 წწ. თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის პროფესორი.

2014 წ. – დღემდე  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი.

2014 წ. – დღემდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსი.

2017 წ.  -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდანტი

 

სამეცნიერო ინტერესების სფერო        ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, ადამიანის უფლებები  და ძირითადი თავისუფლებები

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010, 2014 წწ. ქ. ბათუმში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული და აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიების მიერ ჩატარებულ ქართველთა და აფხაზთა ფორუმის მონაწილე.

2016 წლის 10-11 ივნისს – აჭარაში, აფხაზეთის ა/რ უმაღლესი საბჭოსა და აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ ჩატარებული-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე შუახევის მუნიციპალიტეტის, დაბა ხიჭაურში, საქართველოს საპატრიაქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის უნივერსიტეტში (თემა: ,,ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა საკითხები-ისტორია და თანამედროვეობა”).

 

2017 წლის 24 თებერვალს – საქართველო იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ჩატარებული კონფერენციის მონაწილე  (თემა: დემოკრატიული, სამართლებრივი აღმშენებლობის ზოგიერთი პრობლემა).

 

2017 წლის 25-27 აპრილს – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიერ ჩატარებული საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე (თემა: სამართლის აქტუალური საკითხები)

 

2017 წლის 30 ივნისს-აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მხარდაჭერითა და ნდობის აღდგენისა და შერიგების საკითხებში აფხაზეთის მინისტრის აპარატის ორგანიზებით, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიმართა კონფერენცია თემაზე: ‘’აფხაზეთი-არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები და პერსპექტივები’’.(კონფერენციის მონაწილე).

 

პროფესიული და სამეცნიერო ორგანიზაციებსა და რედკოლეგიების წევრობა

2000 წლიდან დღემდე – აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პერიოდული ორგანოს “აფხაზეთის მოამბის” სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2006 წ. საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალის “მარჯის” სარედაქციო კოლეგიის წევრი, საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალის “კავკასია და მსოფლიოს” პასუხისმგებელი რედაქტორი.

2006 წ. დღემდე – აფხაზეთის კონფლიქტში დაღუპულთა ოჯახების შერიგებისა და თანადგომის ჰუმანიტარული მომსახურების კავშირ „დიოსკურია 2005“–ის თავმჯდომარის მოადგილე სამართლებრივ საკითხებში, პრეზიდიუმის წევრი.

2016 წლიდან დღემდე – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის ,,დიპლომატია და სამართალი” სარედაქციო საბჭოს წევრი.

სამეცნიერო-საზოგადოებრივი საქმიანობა

1988-წ. ხელსინკის კავშირის აფხაზეთის რეგიონული ორგანიზაციის წევრი, კანონიერებისა და სოციალური სამართლიანობის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, აფხაზეთის კონსტიტუციის (ქართული ვარიანტის) საკონსტიტუციო კომისის წევრი

2000 წ. – აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, პრეზიდიუმის წევრი.

2005 წ. დღემდე – აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პრეზიდენტის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში, პრეზიდიუმის წევრი.

2000 წ – იურისტკონსულტი, აკადემიასთან არსებული ჰუმანიტარულ–საქველმოქმედო ფონდ „აიეტის“ გამგეობის, აკადემიის სამეცნიერო–საზოგადოებრივი გაზეთ „დიოსკურიას“ სარედაქციო საბჭოს, აკადემიის პრეზიდენტთან არსებული საკოორდინაციო საბჭოს წევრი.

2002 წ. „ფაზისის“ საერო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

2004 წ. საქართველოს ეროვნულ და სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის აკადემიკოსი.

2012 წ.- დღემდე  საქართველოს დევნილთა კავშირის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

2015 წ.- დღემდე საქართველოს იურიდიულ მეცნირებათა აკადემიის-აკადემიკოსი,  ამავე აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

2016 წ.- დღემდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სტაჟირებისა და სასწავლო პრაქტიკის გავლის კომისიის წევრი.

2018 წ.-დღემდე საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემიის-აკადემიკოსი

უცხო ენების ცოდნა   ინგლისური (დამაკმაყოფილებელი), უკრაინული (დამაკმატოფილებელი),  რუსული (სრულყოფილად)

სამეცნიერო ნაშროემბი  40-ზე მეტი

წიგნები – ოთხი სახელმძღვანელო, სამი ბროშურა

ტრენინგები

2015 წლის 22 დეკემბერს საქართველოსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პროფგაერთინებების საერთაშორისო პროფკავშირის ეგიდით ორგანიზერებული ტრენინგი თემაზე:“მუშათა უფლებების დაცვა-პროფკავშირული საქმიანობა’’

2015 წლის 23-24 თებერვალი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენინგი ტემაზე: „ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება“

2016 წლის 6 ივლისს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენინგი  თემაზე: საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ” და ამავე  წლის  9-10 ივლისს ტრენინგი თემაზე: ,,ადმინისტრაციული სამართალი”.

2017 წლის 23 თებერვალს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებით ტრენინგი თემაზე:’’ეთიკისა და ქცევის ზოგადი ნორმები საჯარო მოხელეთათვის’’.

2017 წლის 28 მარტს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებით ტრენინგი თემაზე:“ კონფლიქტების დარეგულირების სამართლებრივი მექანიზმები“.

ჯილდოები

2010, 2015 წწ. აფზაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჯილდო-საპატიო სიგელი სამეცნიერო-პედაგოგიური და აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის, სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრა-განათლებაში, მათ კვალიფიციურ სპეციალისტად ჩამოყალიბებაში შეტანილი წვლილისათვის.

– „სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფეხზე დაყენების საქმეში, სამეცნიერო–პედაგოგიური, სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდა–განათლებაში, მათ კვალიფიციურ სპეციალისტად ჩამოყალიბებაში განსაკუთრებული წვლილის შეტანისთვის“ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარდგინებით საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 26 ივნისის N26/06/02 განკარგულებით სახელმწიფო ჯილდო — ,,ღირსების ორდენი”.

– აფხაზეთის კონფლიქტში დაღუპულთა ოჯახების შერიგებისა და თანადგომის ჰუმანიტარული მომსახურების კავშირის „დიოსკურია–2005“–ის საქმიანობაში შეტანილი წვლილისათვის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით და თავმჯდომარის 2013 წლის 26 აგვისტოს N5 განკარგულებით ჯილდო – „მშვიდობის დროშით და მშვიდობის ოქროს ვარსკვლავით“.

– 2015 წლის 21 ოქტომბერს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესმა საბჭომ სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლებაში, მათ კვალიფიციურ სპეციალისტებად ჩამოყალიბებაში შეტანილი წვრილისათვის, ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური და აქტიური საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის უმაღლესი ჯილდოთი-,,საპატიო სიგელი”

– აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 2016 წლის 14 დეკემბრის N43/მ/შ ბრძანებით განსაკუთრებული მნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვის-2016 წლის განმავლობაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების მოხელეთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგების ორგანიძება-ჩატარებისათვის მადლობა პირად საქმეში შეტანით