ქრისტინე კაჭარავა

მოხელეთა შერჩევის შეფასებისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

 

 

qqq

 

მაია შენგელია

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს

მოხელეთა შერჩევის, შეფასებისა და ინსპექტირების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი