ქრისტინე კაჭარავა

მოხელეთა შერჩევის შეფასებისა და ინსპექტირების განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

 

 

 

 

მაია შენგელია

ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს

მოხელეთა შერჩევის, შეფასებისა და ინსპექტირების  განყოფილების

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი