მაია შამუგია
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

PENTAX Image

 

 

 

 

 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების

მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 

ნინო მოდებაძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

ninoModebadze