მაია შამუგია

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების უფროსი მეორე რანგის მეორე კატეგორია

 

 

 

ირაკლი გუგუშვილი

 მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი

 

 

 

 

 

 

 

ნინო მოდებაძე

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოს სამართალშემოქმედების  განყოფილების

მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი  სპეციალისტი